รหัสเอกสาร : 6615310101000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ ในวันปีใหม่
ปี : 01/01/2531
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 4.98 MB เวลา 28:59 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :