รหัสเอกสาร : 6615301205000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปี : 05/12/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 4.91 MB เวลา 28:36 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :