รหัสเอกสาร : 6615291205000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปี : 05/12/2529
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.40 MB เวลา 31:26 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :