รหัสเอกสาร : 6135300719060
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยความอ่อนโยน
ปี : 19/07/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 3.96 MB เวลา 23:04 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :