รหัสเอกสาร : 6125270617340
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ปรมัตถธรรมกลับมา ครั้งที่ 34 เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ
ปี : 17/06/2527
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 4.91 MB เวลา 28:34 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :