รหัสเอกสาร : 4125241204000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : อบรมนักเรียนวัดธารน้ำไหล เนื่องด้วยวันพ่อแห่งชาติ
ปี : 04/12/2524
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 10.32 MB เวลา 60:08 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :