รหัสเอกสาร : 1935030516000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : เทศน์งานศพบิดาคุณปราณี สุญญตาวิหารกถา (มีเสียงแทรกถึงนาทีที่30)
ปี : 16/05/2503
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 13.09 MB เวลา 57:10 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :