รหัสเอกสาร : 1715181229000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ให้โอวาทแก่หัวหน้าแผนกแห่ง จ.สุราษฏร์ฯในการประชุมประจำเดือนที่ค่ายลูกเสือ ปี 2518
ปี : 29/12/2518
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 13.43 MB เวลา 58:40 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :